Places and parishes in Carnarvonshire, Wales

A

Aber, Aberaoch, Aberdaron, Abererch

B

Bangor, Bardsey Isle, Beddgelert, Bethel, Bethesda, Bettws Garmon, Bettws y Coed, Bodferin or Bodvern, Bodvean, Boduan, or Bodfaen, Bont Newydd, Bottwnog, Bryncroes, Brynffynon

C

Cae Athraw,, Caerhun or Caer Bhun, Capel Curig, Carnarvon, Carngiwch, Ceidio, Cenin, Chwilog, Clwt y Bont, Clynnog Vawr, Coed y Park, Conway, Criccieth, Cwmyglo, Cymryd

D

Denio, Dolbenmaen, Dolgarrog, Dolwyddelan, Dwygyfylchi

E

Ebenezer, Edeyrn, Eglwys Fach, Eglwys Rhos

G

Garth, Gweredos, Gwydir, Gyffin

H

Hirael

L

Llamestyn, Llanaelhaiarn, Llanarmon, Llanbeblig, Llanbedr y Cennin, Llanbedrog, Llanberis, Llanddeiniolen, Llandegai, Llandegwning, Llandinorwig, Llandudno, Llandudwen, Llandwrog, Llanengan, Llanfaelrhys, Llanfaglan, Llanfair Fechan, Llanfair Is Gaer, Llanfihangel Bachellaeth, Llanfihangel y Pennant, Llangelynin, Llangian, Llangwnadle, Llangwstennin, Llangybi, Llaniestyn, Llanllechid, Llanllyfni, Llannor, Llanrhychwyn, Llanrug, Llanrwst, Llanwnda, Llanystymdwy, Llidiart y Gwenyn, Llithfaen, Llysfaen

M

Maen y Bardd, Maenan, Meyllteryn or Myllteryn, Morfa Bychan, Morfa Nevin

N

Nant Gwynant, Nantlle, Nevin or Nefyn

P

Pant, Pantyffrydlas, Pemnachno, Penfro, Penisarwaen, Penllech, Penmaenmawr, Penmain, Penmorfa, Penraelt, Penrhos, Penrhos Garnedd, Penrhyn, Pentir, Penygroes, Pistill, Port Dinorwic, Porthdynllaen or Porthdinlleyn, Portmadoc, Pwllheli

R

Rhiw, Rhiwlas, Rhos Tryfan, Rhyddau, Rhydyclafdy, Roe Wen

S

Sam or Sam Meyllteym

T

Tal y Bont (Caerhun), Talybont (Llanllechid), Talycafn, Trefllys, Trefriw, Tregarth, Tregwydir, Tremadoc, Trevor, Tydweiliog, Tylon

U

Uchapen, Isa and Ucha

W

Waenfawr

Y

Ynyscynhaiarn, Ysbytty