Places and parishes in Carnarvonshire, Wales

A | B | C | D | E | G | H | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Y | Miscellaneous

A

Aber, Aberaoch, Aberdaron, Abererch

B

Bangor, Bardsey Isle, Beddgelert, Bethel, Bethesda, Bettws Garmon, Bettws y Coed, Bodferin or Bodvern, Bodvean, Boduan, or Bodfaen, Bont Newydd, Bottwnog, Bryncroes, Brynffynon

C

Cae Athraw,, Caerhun or Caer Bhun, Capel Curig, Carnarvon, Carngiwch, Ceidio, Cenin, Chwilog, Clwt y Bont, Clynnog Vawr, Coed y Park, Conway, Criccieth, Cwmyglo, Cymryd

D

Denio, Dolbenmaen, Dolgarrog, Dolwyddelan, Dwygyfylchi

E

Ebenezer, Edeyrn, Eglwys Fach, Eglwys Rhos

G

Garth, Gweredos, Gwydir, Gyffin

H

Hirael

L

Llamestyn, Llanaelhaiarn, Llanarmon, Llanbeblig, Llanbedr y Cennin, Llanbedrog, Llanberis, Llanddeiniolen, Llandegai, Llandegwning, Llandinorwig, Llandudno, Llandudwen, Llandwrog, Llanengan, Llanfaelrhys, Llanfaglan, Llanfair Fechan, Llanfair Is Gaer, Llanfihangel Bachellaeth, Llanfihangel y Pennant, Llangelynin, Llangian, Llangwnadle, Llangwstennin, Llangybi, Llaniestyn, Llanllechid, Llanllyfni, Llannor, Llanrhychwyn, Llanrug, Llanrwst, Llanwnda, Llanystymdwy, Llidiart y Gwenyn, Llithfaen, Llysfaen

M

Maen y Bardd, Maenan, Meyllteryn or Myllteryn, Morfa Bychan, Morfa Nevin

N

Nant Gwynant, Nantlle, Nevin or Nefyn

P

Pant, Pantyffrydlas, Pemnachno, Penfro, Penisarwaen, Penllech, Penmaenmawr, Penmain, Penmorfa, Penraelt, Penrhos, Penrhos Garnedd, Penrhyn, Pentir, Penygroes, Pistill, Port Dinorwic, Porthdynllaen or Porthdinlleyn, Portmadoc, Pwllheli

R

Rhiw, Rhiwlas, Rhos Tryfan, Rhyddau, Rhydyclafdy, Roe Wen

S

Sam or Sam Meyllteym

T

Tal y Bont (Caerhun), Talybont (Llanllechid), Talycafn, Trefllys, Trefriw, Tregarth, Tregwydir, Tremadoc, Trevor, Tydweiliog, Tylon

U

Uchapen, Isa and Ucha

W

Waenfawr

Y

Ynyscynhaiarn, Ysbytty

Miscellaneous

Belan Point, Bodyscallen, Braich y PwIl, Bryngwyn, Brynkir, Bwlch y Ddeufaen, Carn Madryn or Fadryn, Carnedd Dafydd and Camedd Llewelyn, Castell Caerseion, Castell Cidwm, Craig y Dinas, Cwmllan, Dinas, Dinas Dinorwic, Dinas Junction, Dolbadam Castle, Elidyr, Felin Hen, GIoddaeth, Glyder Fach and Glyder Fawr, Glynllifon, Great Ormes Head, Groeslon, Little Ormes Head, Llyn Eigiau, Llyn Gwynant, Llyn Idwal, Llyn Llydaw, Llyn Ogwen, Llyn y Ddinas, Moel Aeliau or Moel Eilio, Moel Hebog, Moel Siabod, Moel y Wyddfa, Moelwyn, Mynydd Mawr, Nant Ffrancon, Nant Gwrtheyrn, Nantygwryd, Pabo, Quellyn Lake, Rivals, The, or Yr Eifl, Snowdon, The Cegid, The Conway, The Gwrfai, The Gwyngregyn, The Lledr, The Llugwy, The Machno, The Ogwen, The Seiont, Traeth Bach, Traeth Mawr, Treborfch, Tryfan, Y