Devon Marriages - Search Results

Search Results - 13 Matches Found (displaying 1 to 13)

Name Year Parish Parent Spouse
Andrew Hamilton 1848 Stoke Damerel, Devon James Hamilton Margret Hall
Edward Montague Hamilton 1844 Stoke Damerel, Devon Cheney Montague Hamilton Susan Carne
George Hamilton 1861 Stoke Damerel, Devon William Hamilton Mary Jane Carpenter
Mary Hamilton 1854 Stoke Damerel, Devon Charles Luxon John Woodgate
Richard Winter Hamilton 1854 Stoke Damerel, Devon Richard Winter Hamilton Chalotte Amelia Leigh
Thomas Hamilton 1843 Stoke Damerel, Devon George Hamilton Elizabeth Elliott
Anne Maria Milton 1839 Stoke Damerel, Devon John Milton James Geuch
Eliza Milton 1852 Stoke Damerel, Devon William Milton George Patten
Elizabeth Milton 1852 Stoke Damerel, Devon William Milton John Henry Soper
George Milton 1858 Stoke Damerel, Devon Joseph Milton Emma Rowe
Joseph Grigg Milton 1852 Stoke Damerel, Devon John Milton Charlotte Foot Barrett
Maria Milton 1848 Stoke Damerel, Devon John Milton William Barry
Theresa Milton 1851 Stoke Damerel, Devon Joshua Milton Thomas Davis